Irena Kohont Bil Je Tako Prikupno Zmeden Bass cover

Next in line of my educational videos is song from Slovenia, my home country. This song was quite famous in 1978 when released and stays today a reminiscent of one of the greatest era of our national radio music production. Reason why I chose this bass line is it’s simple, compact and melodical nature. It… Nadaljuj z branjem Irena Kohont Bil Je Tako Prikupno Zmeden Bass cover

Hupa studio poučuje na treh področjih:

– Avdio produkcija
– Glasbena teorija
– Poučevanje instrumentov


Avdio produkcija

Avdio produkcija poteka v obliki večdnevnih delavnic ob razpisanih terminih, običajno enkrat na leto. Na delavnici slušatelji prejmejo celoten obseg znanj, potrebnih za uspešen začetek ustvarjanja računalniško podprte avtorske glasbe. Spoznajo se z osnovno in karakteristično opremo, ki jo potrebujejo pri producentskem delu, delovanjem le te v realnem in virtualnem okolju, ob neposrednem prakticiranju teoretičnih vsebin na konkretnih orodjih pa na koncu izdelajo tudi svoj lasten avdio izdelek. Poleg tega ima slušatelj nenehno priložnost, da izve marsikatero skrivnost, ki spremlja profesionalnega producenta na karierni poti.
Vabljeni v svet ustvarjanja moderne, računalniško-podprte glasbe.
Delavnica poteka pod vodstvom glasbenega producenta, instrumentalista in tonskega mojstra (Radio Slo) Petra Lebarja.

Glasbena teorija

Spoznavanje osnov glasbene teorije: ritmične vaje, harmonija, solfeggio, oblikoslovje (poznavanje in analiza glasbenih oblik). 

Slušatelji imajo možnost, da pridobijo ali utrdijo znanje za opravljanje izpita za vpis na srednjo glasbeno šolo.

Poučevanje instrumentov

Pouk poteka individualno pod vodstvom profesionalnih glasbenikov. Učni program se prilagodi učencu glede na stopnjo poznavanja glasbenega čtiva in se deli na osnovni in nadaljevalni program (osnovni program pokriva vsebine 6-letne Osnovne glasbene šole, nadaljevalni program pa vsebine 4-letne Srednje glasbene šole). Možen je tudi dogovor o pouku specifičnih glasbenih smeri – Jazz in Funk.

Predmet:
Bobni – osnovni in nadaljevalni program.
Klasična kitara – osnovni in nadaljevalni program.
Bas kitara – osnovni in nadaljevalni program.
Harmonika – osnovni program.